SVV'56

Sibculose Voetbal Vereniging 1956

Aankondiging ALV

Wanneer: dinsdag 20 november om 20:30
Waar: kantine van SVV’56.

De ALV is een belangrijke avond voor alle leden van SVV’56 om de stand van zaken binnen de vereniging te evalueren en te bespreken. De jaarverslagen, financiële jaarrekeningen en begrotingen worden gepresenteerd, nieuwe bestuursleden worden voorgedragen en de toekomst van de vereniging komt aan de orde. De ALV is bij uitstek de gelegenheid om als lid uw stem in de bovenstaande zaken te laten horen. Uw aanwezigheid is daarom zeer gewenst. Ook als ouder van een minderjarig lid.
Alle leden en ouders van minderjarige jeugdleden zijn van harte uitgenodigd! Zet deze datum alvast in uw agenda.
De vereniging en stichting kijken uit naar een goede opkomst!
Voor een goede voorbereiding zijn de notulen van vorig jaar alvast op te vragen via secretaris.svv56@gmail.com
Agenda:

1. Opening
2. Notulen voorgaande ALV
3. Toelichting verbouwplannen kantine
4. Toelichting activiteiten 2018-2019 door AC
5. Financiële jaarverslagen en begroting
6. Jeugd
7. Vrijwilligersplicht
8. Afscheid bestuursleden
• Rick van Venrooij (Penningmeester)
9. Voordracht nieuwe bestuursleden
• Tino Harzevoort (Penningmeester)
10. Overig divers
11. Rondvraag
12. Sluiting

WP2FB Auto Publish Powered By : XYZScripts.com