Nieuws

Covid-19 update

Beste spelers, leden, supporters, vrijwilligers en anderen die zich betrokken voelen bij SVV’56,

Sinds half maart zijn we in de greep van een virus dat rondwaart in ons land en in de rest van de wereld. Er zijn maatregelen genomen in de vorm van regels, geboden en verboden. Onze vrijheid is daardoor fors ingeperkt en daar zullen we allen in meerdere of mindere mate last van hebben.
Het voetbalseizoen is helaas over. We hopen in augustus weer te kunnen aftrappen. We wachten de ontwikkelingen af, besluiten daarover hebben we als SVV niet in de hand.
In de tussentijd zijn er ook dingen die goed gaan. Zo kan de verbouw van de kantine doorgaan, gaat het dak van diezelfde kantine vervangen worden en zou het zomaar kunnen dat we als alles weer begint in een nieuwe kantine het seizoen kunnen starten, met dank aan de vrijwilligers die met een enorme inzet dat mogelijk maken.

Wat betreft de contributie: ondanks het feit dat er nu niet gespeeld kan worden willen we u vragen om de contributie gewoon door te laten lopen. Als vereniging willen we graag financieel gezond blijven om ook na de crisis weer door te kunnen gaan met het bieden van sportieve uitdaging en vermaak.
Het zou zo kunnen zijn dat de crisis u, uw gezin, zodanig ernstig treft dat u niet meer in staat bent om die contributie te betalen. Vanzelfsprekend hebben we daar als bestuur ook alle begrip voor. Zou u in dat geval contact willen opnemen met een van de leden van het Dagelijks Bestuur?

We wensen iedereen voor de komende tijd sterkte toe waar nodig. Laten we aandacht hebben voor elkaar, voor diegenen die u als betrokkene van SVV mist, laten we elkaar op afstand toch tot steun zijn en hopen dat we elkaar over enkele maanden weer zullen treffen in goede gezondheid op en aan het sportveld.

Gertie Botter, voorzitter (06 38926440)
Veronique Rink, secretaris (06 15591469)
Tino Harzevoort, penningmeester (06 31343334)
Mede namens het gehele bestuur.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com